Banner

-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Sunset Community Centre | Bing Thom Architects


Photography Courtesy of Bing Thom Architects

โครงการ นี้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและชุมชนอันหลาก หลายและมีสีสันที่รายล้อมอยู่รอบด้าน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่โดดเด่นจนเกินไป ทำให้โครงการนี้กลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบ ส่วนด้านหลังและด้านข้างของอาคารทำหน้าที่เป็นฉากหลังให้กับลานกิจกรรมกลาง แจ้ง
โครงการประกอบไปด้วยโรงเรียนปฐมวัย โรงกีฬา ห้องออกกำลังกาย และอีกหลากหลายกิจกรรมของชุมชน พื้นที่แต่ละส่วนถูกแยกออกด้วยรูปทรงของหลังคาที่แปรเปลี่ยนตามความต้องการ ใช้พื้นที่ ซึ่งรูปทรงเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัศนียภาพรอบด้าน อีทั้งเพดานด้านในก็ใช้รูปทรงตามนี้ด้วยเช่นกัน ทำให้พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนมีความสอดคล้องกับบริบทโดยรอบเป็นอย่างมาก

Photography Courtesy of Bing Thom Architects

องค์ ประกอบสำคัญของอาคารนี้คือผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หลังคาทรงโค้ง และผนังม่านกระจก (curtain wall) โครงสร้างหลักใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปโครงสร้าง tilt-up โดยแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกัน และระบบท่อออกแบบให้ฝังอยู่ด้านใน หลังคาก่อสร้างโดยโครงเหล็ก โดยเหล็กแต่ละท่อนเป็นแนวตรง แต่ค่อย ๆ บิดเอียงในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ความโค้ง และยึดติดกันด้วย steel deck โดยน้ำหนักทั้งหมดจะถ่ายลงที่ผนังคอนกรีต ส่วนผนังกระจกทำหน้าที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกด้วยการใช้กระจกใส กระจกลาย และกระจกขุ่น ซึ่งจะใช้ต่างกันตามความต้องการในแต่ละพื้นที่

Photography Courtesy of Bing Thom Architects

อาคารนี้ได้รับมาตรฐาน LEED Gold โดยการใช้แนวทางประหยัดพลังงานต่าง ๆ เช่น
การใช้แสงสว่างธรรมชาติด้วยการเลือกใช้กระจกใส ลาย ขุ่น ตามความต้องการของกิจกรรมในแต่ละส่วน
ระบบควบคุมอาคาร โดยมี sensor ตรวจสอบแสงสว่าง ผู้ใช้งาน และประมาณก๊าซ co2 เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงสภาวะสบายของผู้ใช้สอย
ระบบหลังคาส่งผ่านความร้อนต่ำ
ใช้วัสดุที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก
ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่
ใช้วัสดุที่มีค่าการส่งผ่านความร้อนต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...