Banner

-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Carroll A. Campbell Jr. Graduate Engineering Center | Mack Scogin Merrill Elam Architects PostPhotography Courtesy of Timothy Hursley
คำอธิบายโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัยสำหรับศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ที่ตั้ง : Clemson University, Greenville, South Carolina
พื้นที่อาคาร : 85,000 ตารางเมตร

Photography Courtesy of Timothy Hursley
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นอาคารแห่งแรกในวิทยาเขตสำหรับการศึกษาและวิจัยทางด้าน วิศวกรรมยานยนต์ของ Clemson University ซึ่งเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจับทั้งเชิงเดี่ยวและเป็น กลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Photography Courtesy of Timothy Hursley
การ จัดพื้นที่ของส่วนการวิจัยจะแยกกันตามแผนกการวิจัย แต่ละแผนกจะรวมกลุ่มกันโดยมีห้องของหัวหน้าแผนกและห้องวิจัยของแผนกเป็น ศูนย์กลาง และเนื่องจากลักษณะการค้นคว่าวิจัยที่เป็นไปในเชิงกลุ่ม จึงต้องมีพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังต้องมีพื้นที่สำหรับทำการศึกษาแบบส่วนตัว จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของชุมชนย่อย ๆ ในสถานที่แห่งนี้

Photography Courtesy of Timothy Hursley
ใน ส่วนของการเรียนการสอน จะมีทั้งส่วนของบัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนของภาควิชา และฝ่ายบริหาร ซึ่งรองรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้ถึง 100 คนต่อปี

 Photography Courtesy of Timothy Hursley
พื้นที่ ส่วนที่สามเป็นส่วนที่เปิดต่อสาธารณะ รวมถึงห้องเรียน หอประชุม ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโถงต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงได้ทางสายตาและมุมมอง เพื่อส่งเสริมการและเปลี่ยนกันระหว่างทางบัณฑิตวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป


Photography Courtesy of Timothy Hursley


Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Photography Courtesy of Timothy Hursley

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...